• Društvo naša djeca Nove Gradiške

    Društvo naša djeca Nove Gradiške
Projekti
Gradovi i općine - prijatelji djece

Projekt "Gradovi i općine – prijatelji djece" pokrenuli su 1999. godine Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, pod pokroviteljstvom UNICEF-ova ureda u Hrvatskoj i uz podršku Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.

  Polazeći od Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje;
  Pružajući doprinos boljem ostvarivanju Nacionalnog programa djelovanja za djecu u Republici Hrvatskoj.

Cilj će se ostvariti:

  Poticanjem tijela lokalne uprave i samouprave, stručnih službi, ustanova za djecu, udruga građana, privrednih i drugih pravnih subjekata, te roditelja i djece da u svojim gradovima/općinama, udruženo i usklađeno čine što je najviše moguće za dobrobit djece,
  Evidentiranjem postignutih rezultata i vrednovanjem napretka u poboljšanju položaja djece u društvu,
  Medijskim praćenjem akcije, njenih osmišljenih djelovanja i dometa u ostvarivanju prava i potreba djece,
  Dodjeljivanjem javnog društvenog priznanja gradu/općini za postignute učinke koji unapređuju i uljepšavaju život djece.


U ovu akciju može se uključiti svaki grad i općina u Hrvatskoj koji dobrovoljno odluče ostvarivati cilj i program akcije i spremni su pokazati i dokazati što su učinili i što čine za djecu, za najmlađi dio svojega stanovništva.
Program Akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici:

  Programiranje i planiranje za djecu
  Financijska sredstva za djecu
  Podrška i potpora udrugama za djecu
  Dijete u sigurnom i zdravom gradu
  Zdravlje djece
  Odgoj i obrazovanje djece
  Socijalna skrb za djecu
  Kultura i šport za djecu
  Slobodno vrijeme i rekreacija djece
  Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece

Akciju vode za to posebno osnovani koordinacijski odbori, i to na dvije razine, svaki sa svojim zadacima i nadležnostima:

  na razini Republike Hrvatske to je Središnji koordinacijski odbor;
  na razini grada/općine to je Gradski odnosno Općinski koordinacijski odbor.

Završno vrednovanje pokazatelja postignutih rezultata gradova/općina u ovoj akciji ostvaruje Središnji koordinacijski odbor akcije preko svoje imenovane i ovlaštene stručne Prosudbene komisije.

Svaki grad i općina koji u ovoj akciji ostvare najmanje 80 % njezina programa i to dokumentiraju pokazateljima i podacima, u znak javnog priznanja i zahvalnosti za postignutu uzornu skrb u svim područjima života djece, dobivaju od organizatora Akcije počasni naziv: Grad – prijatelj djece.

Akcija se provodi na šest kontinenata – Africi, Australiji, Aziji, Europi, te Sjevernoj i Južnoj Americi nalazi se 815 gradova i općina prijatelja djece. U Europi ih je 327, najviše u Italiji, 110. U Hrvatskoj u Akciju je uključeno 77 gradova/općina, a dosada njih 24 nosi prestižan naziv Grad / općina – prijatelj djece

Počasni će naziv biti posebno kreiran kao natpisna plača, koja se postavlja na sve ulaze u grad/općinu i na glavni trg.


Provođenja akcije 'Za osmjeh djeteta u bolnici'

U unapređivanju ukupne zdravstvene zaštite djece, a osobito u prevenciji, značajan udio ima i Društvo Naša djeca putem akcije "ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI".
Cilj: promicanje i primjena humanizacije bolničkog liječenja djece.

Akcija se odnosi na djecu od rođenja do završetka osnovnog školovanja, provodi se kontinuirano tijekom godine, u vremenu dok djeca borave u bolnici. Akcija se provodi u bolnici, dječjem odjelu, uz zajedničko osmišljeno sudjelovanje medicinskog osoba i vanjskih stručnih suradnika iz redova Društva Naša djeca i drugih udruga i ustanova. Akcija ima podršku Ministarstva zdravstvo Republike Hrvatske.


Program sadrži 12 postupaka u korist djece:

  Izrada Godišnjeg programa i plana o izvedbi ove akcije
  Prihvat djeteta u bolnicu samo kad je to za dijete najbolje rješenje
  Maksimalno smanjivanje boravka djeteta u bolnici
  Holistički pristup liječnika bolesnom djetetu
  Sestrinska skrb o bolesnom djetetu – na osnovi dopunske edukacije medicinskih sestara
  Primjena suvremenih medicinskih standarda za boravak djeteta u bolnici
  Pristup svakom djetetu kao pojedincu, uz uvažavanje njegove osobnosti i vlastitih potreba
  Mogućnost svakodnevnog posjeta roditelja bolesnom djetetu
  Pripomoć roditelja u njezi i liječenju djeteta
  Pedagoški i kulturno-zabavni sadržaji odraslih za djecu u bolnici
  Igra i druge samostalne aktivnosti djece u bolnici
  Oplemenjivanje i funkcionalnost bolničkog ambijenta

Svaki od ovi 12 programskih postupaka ima određene zahtjeve koje bolnica / dječji bolnički odjel, treba izvršiti da bi dobila počasni naziv: Bolnica - prijatelj djece.

U suradnji s Dječjim odjelom Opće bolnice educirani članovi našeg društva nastavit će posjećivati bolesnu djecu te unositi veselje i pozitivno ozračje u njihove bolesničke sobe.